Thai (ภาษาไทย)

สนใจสั่งซื้อ/จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด

ติดต่อ คุณสุรัตถ์ สรรพวัฒน์

โทร 08-6550-3955

surat@aqua.co.th

Who's Online

เรามี 99 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
123

back-4j 

        lipn  

tfp_0314-002

ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังเก็บน้ำ

ถังดักไขมัน

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1. ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง เดินระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำหมุนเวียน ระบบกำจัดปฏิกูล, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project)
2. ผลิตและจำหน่ายระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูป ถังเก็บและสำรองน้ำทั้งระดับบ้านพักอาศัย ถึงระดับอุตสาหกรรม จำหน่ายท่อ HDPE ทุกขนาด ท่อPPR รวมถึงเครื่องเชื่อมท่อ HDPE
3. ผลิต นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการน้ำ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและการประหยัดพลังงาน

ปรัชญาการทำงาน
ด้วยการปลูกฝังสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเน้นย้ำให้พนักงานทุกคน ทุกระดับโดยเฉพาะฝ่ายขายและการตลาด ในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรงไปตรงมา มีจริยธรรมในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า, การมีส่วนร่วม,ความรับผิดชอบและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร เพื่อร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ดำรงอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานตลอดไป

การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
นอกจากบริษัทจะมี นโยบายคุณภาพ “ พัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมีระบบการส่งมอบที่ดีตรงต่อเวลา ด้วยคุณค่าที่ลูกค้าพึงพอใจ ”  บริษัทยังให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ โดยได้มีการนำระบบ ISO, TQM, ไคเซ็น, 5 ส และโฮเรนโซ ฯลฯ มาใช้ในองค์กรเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ การพัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ เพื่อส่งผลโดยตรงให้กับลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

 
Women's journal ReLady